اولین وب سایت اطلاع رسانی شهر جدید اندیشه در مورخه 1386/06/18 راه اندازی شده است.