شماره تلفن های ضروری اندیشه

آتش نشانی فاز 3 اندیشه 65552630
آموزش و پرورش65227490
شرکت آب منطقه ای اندیشه تهران ، شهر اندیشه ، بلوار آزادی، نبش میدان آزادی65551414
اماکن65444044
شرکت برق منطقه ای اندیشه65555551 – 65554170
حوادث برق اندیشه تهران ، شهر اندیشه ، فاز 3 ، بلوار آزادی65345500
اداره کار65222898
اداره گاز65243710
شرکت عمران شهر اندیشه65553552-3
بیمارستان تامین اجتماعی65225014-15
بیمارستان امام سجاد65226041-5
اداره پست اندیشه65555666
تربیت بدنی 65556777
شهرداری اندیشه تهران ، شهر اندیشه ، بلوار آزادی ، خیابان شهرداری شرقی65555556-8
شورای اسلامی شهر اندیشه تهران ، شهر اندیشه ، فاز 3 ، بلوار آزادی ، روبروی کلانتری 1665552122  
معاونت خدمات شهری65362370
فرمانداری65225057
کلانتری 16 اندیشه65552050
کمیته امداد65222249
شرکت مخابرات فاز 265541111  
شرکت مخابرات فاز 3تهران ، شهر اندیشه ، فاز 3 ، بلوار آزادی ، روبروی شرکت عمران65555555  
شرکت مخابرات فاز 465342000  
درمانگاه مرکزی اندیشه65551149-50
درمانگاه بهار اندیشهتهران، شهر اندیشه، فاز 3، چهار راه ساسان، جنب پاساژ صدف65565000