نوشته شده توسط: داوود جمالی : در تعطیلی عید قربان سری به کوچه های دیگر زدم و تازه فهمیدم همه کوچه های فاز ۱ چون کوچه ما کثیف است و در حالی که در تهران گربه ها را نیز از کوچه ها رانده اند ما باید سگهای کوچه مان را […]

کیوان قا ئم مقامی: باسلام و احترام ازاطلاع رسانی جناب آقای مهندس همت نیادر سایت شهر جدید اندیشه تشکرو قدردانی می شود؛ضمنا از مسئولین بانکهای صادرات ؛ملی؛کشاورزی که نسبت به نصب دستگاه خودپرداز اقدام نموده اند متشکرمو انشاءا…در بانکهای فاز ۳ اندیشه هم شاهد نصب دستگاه خودپردازدر آینده نزدیک باشیم.