یسلیانی 1398/02/18 10:48:00 صبح : سلام بنده ساکن مجتمع مسکونی کیان تایر فاز۳ هستم متاسفانه چندی قبل از طرف اداره برق روشنایی محوطه مجتمع رو از خط سراسری قطع کردن و مجبور شدیم از کنتور مجتمع روشنایی رو تامین کنیم که هزینه سنگینی هر ماه به اهالی مجتمع تحمیل میشود […]

رحیم قانع 1398/02/06 10:30:00 عصر : برق کوچه فاز یک خیابان ارغوان یکم کوچه بهاران مدتهاست ک قطع میباشد”’و چندین بار هم پیام ارسال کردم اما فقط عنوان میکنند که رسیدگی میکنیم”’مسئولین محترم چرا به این مشکل پیش و پا افتاده رسیدگی نمیکنید???”’این موضوع برای ساکنین این کوچه به یک […]