نوشته شده توسط: نیک: سلام از مسئولین محترم خواهشمندم در خصوص جمع آوری زباله بطریق مکانیزه و نصب زباله دان های بزرک در سر هر کوچه و خیابان اقدام نمائید. چون این کار باعث تمیزی و زیبائی شهر میشود. در حال حاضر بدلیل نبود محلی برای قرار دادن زباله همشهریان […]

نوشته شده توسط: بصیرملک پور : ضمن عرض سلام به شهردارمحترم اندیشه خواهشمند است درخصوص جمع آوری زباله های شهرونحوه استفاده مردم ازاماکن عمومی ومیادین باتوجه به دوماه مانده به شروع فصل گرماوفرصت کافی درخصوص فرهنگ سازی مردم درهنگام استفاده ازاین اماکن بانصب تابلوهایی بامضامین ذکرشده انشاا…شهری تمیز وپاک داشته […]

نوشته شده توسط: داوود جمالی : در تعطیلی عید قربان سری به کوچه های دیگر زدم و تازه فهمیدم همه کوچه های فاز ۱ چون کوچه ما کثیف است و در حالی که در تهران گربه ها را نیز از کوچه ها رانده اند ما باید سگهای کوچه مان را […]